Terapi

Hos mig er terapi lig med samtale om det svære, det mislykkede, det udfordrende, det smertelige. Men også om drømmene og håbet, og om det der har allermest betydning. Det handler om at blive klogere på sig selv. At forstå lidt mere af, hvorfor bestemte mønstre eller udfordringer bliver ved med at gentage sig, og ad den vej skabe grobund for nye veje at gå. 

Jeg er narrativ terapeut. Det betyder at jeg arbejder med fortællinger. Vi har alle en hel masse fortællinger om vores eget liv, nogle gode og positive, andre mere tunge og destruktive. Hos mine klienter er det oftest de sidste der fylder mest, og derfor giver det mening at være nysgerrig på, hvordan det er blevet sådan, og sammen arbejde hen imod, at også de lyse fortællinger får plads. 

Derudover har jeg fokus på, at vi også får kroppen med, så du lærer at forstå, hvad din krop fortæller dig.